nature logo
Reisen mot nord har vært og er en reise inn i en annerledes og fremmedartet natur. Nord forbindes med mørke, men lyset er likevel det som preger den nordlige natur.

Nordlyset, aurora borealis, er lyset på himmelen når det er mørkt. De fleste beretter om reiser om sommeren, og har derfor ikke sett nordlyset. Desto sterkere er inntrykket når noen har sett et nordlys flamme over himmelen.

Midnattsola er lyset når det skulle ha vært mørkt - en sommernatt. "Midnattsolas land" er klisjeen om nordområdene som aldri slutter å virke inn på den reisende.

Karlsvogna er det stjernebildet som dominerer nordhimmelen, og de syv stjernene forestilte man seg fra gammelt av som syv plogokser, septentrion. Nordområdene ble derfor kalt for det septentrionale område.

Malstrøm. De farligste havstrømmene som sluker båt og menn, trodde man lå i nord. Moskenesstrømmen var kjent både av sjøfolk og kjennere av verdenslitteraturen.

Det vakre plantelivet i det ugjestmilde nord fascinerte de reisende. På 16- og 1700-tallet var vitenskapen opptatt av å samle inn all verdens plante- og dyrearter. Den berømte botaniker Carl von Linné reiste i 1732 til Lappland for å samle planter. 100 år senere var Lars Levi LæstadiusRecherche-ekspedisjonen.

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo