Korvetten La Recherche
Korvetten
La Recherche


Nordlys over Bossekop
Bossekop, 1839

Xavier Marmier
Xavier Marmier

Samene
Samene, 1839

La Recherche-ekspedisjonen
I årene 1838-40 ble de europeiske nordområdene utforsket av en stor fransk ekspedisjon, ledet av den franske marinelegen Paul Gaimard (1793-1858). Turen gikk til Island, Færøyene, Nord-Norge, Archangelsk og Spitsbergen. Undersøkelsene skulle være både naturvitenskapelige og humanvitenskapelige. Ekspedisjonen fikk sitt navn etter sitt fartøy, korvetten La Recherche. De franske vitenskapsmennene ble supplert med skandinaver, så ekspedisjonen hadde et internasjonalt preg. Man bragte også med seg kunstnere, som har skapt et enestående plansjeverk bestående av topografiske og naturvitenskapelige studier. Ekspedisjonens resultater ble gjengitt i 16 tekstbind og 5 plansjebind.

På overfarten til Svalbard gjorde man oceanografiske studier og på Svalbard var det særlig studier av atmosfæren med ballong og glaciologiske undersøkelser i tillegg til studier av plante- og dyreliv. Vinteren 38/39 overvintret noen av deltakerne i Finnmark for å gjøre observasjoner, særlig av nordlyset.

De kulturhistoriske studiene ble hovedsakelig ivaretatt av Xavier Marmier (1809-92), en velkjent fransk humanist. Han var opptatt av menneskenes evne til å tilpasse seg livsbetingelser som pariseren Marmier oppfattet som ganske ekstreme. Han studerte skolevesenet og utviklingen av folks intellektuelle evner under disse ugjestmilde kår. Men særlig var han fascinert av samefolket. Marmier kritiserte det overflatiske og urettferdige bildet mange reisende hadde gitt av dette folket. Etter selv å ha delt mat og telt med dem, hadde han fått et langt mer nyansert bilde. Marmier utgav en egen beretning fra turen, Lettres sur le Nord, der han gir et levende og fordomsfritt bilde av livet i det høye nord.

La Recherche-ekspedisjonen 1838-40 gav Europa et nytt og rikere bilde av nordområdene.

Noen av stedene som ble besøkt av La Recherche-ekspedisjonen.

top

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo