UiT
Universitetsbiblioteket

Herr Petter 350 år


kunst Gustav Vigeland (1869-1943) var hele livet opptatt av Petter Dass og sagnene rundt ham. Da han ble kjent med at det skulle reises et minnesmerke til 200-års-jubil‚et for dikterens død, lagde han flere utkast til et monument. Vigeland ble aldri invitert til å sende inn utkast, og leverte aldri noe utkast selv. Den bysten som ble reist var laget av Georg Andreas Heggelund.
Senere (1915-17) laget Vigeland det berømte tresnittet av Petter Dass på djevelens rygg. Tresnittet er utlånt av Vigeland-muséet.

forside
UBs hjemmeside
litteratur
ravnetrykk
neste
forrige