Arkitekturguide for
Nord-Norge og Svalbard

Her finner du informasjon om byggverk og landskapsarbeider i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Det vil være arkitektur som er skapt fra middelalderen og fram til vår tid, men kun det som står på stedet i dag er med i denne guiden. En stor del av objektene i guiden vil være skapt før 1950. Men fra de siste 50 år vil det anslagsvis være flere per tiår enn fra de tidligere periodene.
 
 

Velg region

Nordland

Troms

Finnmark

Svalbard