Universitetsbibliotekets
utstilling

HEKSER
I NORD


Illustrasjon fra Ulrich Molitors
De Lamis et Phitonicis Mulleribus
Køln 1489

UBs hjemmeside til utstillingen informasjon