[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Han som gjekk først -
Forfattaren, skolemannen og kulturforkjemparen Lars Berg


Ravnetrykk nr. 31, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]

Boka er ei artikkelsamling, og viser eit tverrsnitt av saker som forfattaren Lars Berg arbeidde for, både som skolemann, kulturforkjempar og aktiv samfunnsdebattant. Ho gir òg døme på mindre kjente sider ved Lars Berg.

Boka er finansiert av Troms fylkesbibliotek.

 
 

[ Innhold ]

 

Aud Tåga, Helge Stangnes (red) :
Han som gjekk først - Forfattaren, skolemannen og kulturforkjemparen Lars Berg
2004, 157 sider, pris kr 90,-
Ravnetrykk nr. 31
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 12.5.2004.