[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Targeted Cancer Therapies
An Odyssey
Tromsø Symposium 2003
Ravnetrykk nr. 29, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø har siden 1972 arrangert Tromsø Symposium. Boken er utgitt i samband med Tromsø Symposium 2003, der målrettet kreftbehandling var tema. Den inneholder innledningsforedrag, utvidede abstracts innenfor de emner som ble behandlet av de inviterte foredragsholderne, samt innleverte artikler fra skandinaviske forskningsmiljø som arbeider innenfor dette feltet. Boken er rikt illustrert.

The University of Tromsø/Faculty of Medicine has arranged Tromsø Symposium since 1972. This book is published in connection with Tromsø Symposium 2003 - Targeted Cancer Therapies. The book contains extended abstract/mini-reviews of the topics covered by the invited speakers, the keynote adresses, as well as proffered papers submitted by Scandinavian research groups working in the field of cancer targeting. The book is richly illustrated.

 
Øyvind S. Bruland, Trond Flægstad (red):
Targeted Cancer Therapies
An Odyssey
Tromsø Symposium 2003

2003, 240 sider, pris kr 300,-

Ravnetrykk nr. 29
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 28. juli 2003.