[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Ofela Iver Jåks Veiviseren
Ravnetrykk nr. 28, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]

Boken er et festskrift i anledning den samiske kunstneren Iver Jåks 70 årsdag. Gjennom en rekke artikler forsøker man å gi en bred fremstilling av det kunstneriske virke til han, som mange vil hevde, er den største nålevende samiske kunstner. Jåks kunstneriske uttrykk er preget av så vel samisk tradisjon som det moderne og universelle. Det er denne spenningen, og den vei Iver Jåks har funnet i dette vanskelige feltet som berettiger bokens tittel: Veiviseren.

Boka er bundet inn og rikt illustrert i farger og svart/hvitt.

 
[ Innhold ]

 
Bjarne Eilertsen, Dikka Storm, Hege Olaussen, Nils Jernsletten, Sigmund Nesset (red):
Ofela Iver Jåks Veiviseren
2002, 175 sider, pris kr 300,-

Ravnetrykk nr. 28
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. oktober 2002.