[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Medieval Stone Churches
of Northern Norway

Ravnetrykk nr. 25, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I løpet av middelalderen ble det anlagt i underkant av 100 kirker i Nord-Norge. De fleste av disse ble bygd i tre og er av ulike grunner blitt borte. Det som gjenstår er 7 steinkirker, i tillegg har man gjennom skriftlige kilder og arkeologiske utgravninger kunnet lokalisere ytterligere 4. I denne boken presenterer Lena Liepe en dokumentasjon av disse 11 kirkene, med hensyn til arkitektur, ornamentering og omgivelser. Liepe søker også sette lokalisering og utforming av disse kirkebyggene inn i en historisk sammenheng, og hun søker å forklare hvordan kirkene kan utgjøre en kilde til historisk forståelse.

Lena Liepe er førsteamanuensis ved Institutt for kunsthistorie, og utgivelsen er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og Humanistisk fakultet ved Universitetet i Tromsø.

 
[ Innhold ]

 
Lena Liepe:
Medieval Stone Churches of Northern Norway
2001, 92 sider, pris kr 100,-

Ravnetrykk nr. 25
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 20. desember 2001.