[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Talerstolen i Tromsø -
Festskrift i anledning det 25. Høstseminaret i samfunnsplanlegging.
Ravnetrykk nr. 21, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Festskriftet er sydd over samme lest som Høstseminaret og inneholder innlegg fra forskeren, studenten, planleggeren og politikeren. Både hver for seg og sammen bidrar disse til å belyse en 25-årig seminarhistorie.

I tillegg inneholder festskriftet en tematisk oversikt over Høstseminaret fra 1975-1999.

 
Trine Holm og Svein Jentoft (red):
Talerstolen i Tromsø - Festskrift i anledning det 25. Høstseminaret i samfunnsplanlegging.
1999, 42 sider, pris kr 25,-

Ravnetrykk nr. 21
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 14. januar 2000.