[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Sin neste som seg selv -
Ole D. Mjøs 60 år.

Ravnetrykk nr. 20, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Denne boka er en hyllest til professor Ole D. Mjøs på hans 60-årsdag den 8. mars 1999. Boka søker å speile en mangfoldig jubilant og flere av hans virksomhetsområder er derfor representert. Artikler fra flere bidragsytere presenterer blant annet hans virke som lege og medisinsk forsker, universitetspolitiker, administrator, hans kirkelige engasjement, hans interesse for nordområdene og for arbeidet mot raseskillepolitikk. Håpet er at noe av ånden til Ole D. Mjøs, hans sosiale og menneskelige engasjement, kan leve i denne boka.

 
Arthur Arntzen, Jens-Ivar Nergård, Øyvind Norderval (red):
Sin neste som seg selv - Ole D. Mjøs 60 år.
1999, 333 sider, pris kr 290,-

Ravnetrykk nr.20
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.