[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Niels Stensen
- naturforsker og helgen

Ravnetrykk nr. 19, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Boka er en biografi over den danske naturforsker og geistlige Niels Stensen som levde på 1600-tallet, og som er en av århundrets største vitenskapsmenn. Hans anatomiske oppdagelser var banebrytende og han regnes som geologiens grunnlegger. Stensen ble katolsk biskop og levde i evangelisk fattigdom. I 1988 ble han kannoniseret som helgen. Hans liv beskrives i boka på bakgrunn av hans samtid og det gjøres rede for de viktigste av hans oppdagelser på en enkel måte.

 
Hans Kermit:
Niels Stensen - naturforsker og helgen.
1998, 164 sider, pris kr 190,-

Ravnetrykk nr.19
[ Innhold ] [ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.