[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark
Ravnetrykk nr. 18, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Boka er et kildeskrift forfattet i 1695 av daværende amtmann i Finnmark, Hans H. Lilienskiold. Skriftet kaster nytt lys over hekseprosessene i nord. Boka inneholder også innledning, illustrasjoner og fyldig bibliografi (se innhold).

 
Hans H. Lilienskiold:
Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark.
Redigert og bearbeidet av Rune Hagen og Per Einar Sparboe.
1998, 312 sider, pris kr 290,-

Ravnetrykk nr.18
[ Innhold ] [ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.