[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Norsk filosofi fra Ludvig Holberg til Anathon Aall
Ravnetrykk nr. 14, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
En lang rekke filosofer, de fleste knyttet til universitetet i Kristiania, er i dag nærmest ukjente, selv for filosofisk interesserte. Boka presenterer den norske filosofitradisjonen av kjente og ukjente filosofer - fra norsk filosofis urfader Ludvig Holberg til Arne Næss´forgjenger, professor Anathon Aall. I tillegg inneholder boka den første bibliografien over norsk filosofi i denne perioden.

 
Erik Lundestad:
Norsk filosofi fra Ludvig Holberg til Anathon Aall.
1998, 330 sider, pris kr 200,-

Ravnetrykk nr.14
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.