[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Herr Petter 350 år
Ravnetrykk nr. 13, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Boka er et festskrift og markerer, sammen med Unversitetsbibliotekets utstilling av Herr Petters verker, Universitetets deltakelse i markeringen av Petter Dass' 350 års-jubileum. De fleste av bidragsyterne er knyttet til Universitetet i Tromsø og artiklene belyser både den verdslige og religiøse siden av hans forfatterskap.

 
Sigmund Nesset (red):
Herr Petter 350 år.
1997, 235 sider, pris kr 200,-

Ravnetrykk nr.13
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.