[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Brev nordfrå
Ravnetrykk nr. 11, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Boka er ei omsetjing av utvalde kapittel frå Marmiers reiseskildring, Lettres sur le Nord frå 1840. Orginalen byggjer på brev og dagboksnotatar som Marmier skreiv under dei to franske forskningsekspedisjonane til nordlege farvatn, dei såkalla Recherche-ekspedisjonane i 1838 og 1839. Denne norske omsetjinga inneheld dei seks kapitla som handlar om Nord-Noreg, og i tillegg to kapittel frå Nord-Finland og Nord-Sverige og kapitlet om Spitsbergen og Bjørnøya.

 
Xavier Marmier, utval, omsetjing og innleiing ved Magnhild Svenheim:
Brev nordfrå.
1997, 160 sider, pris kr 150

Ravnetrykk nr.11
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.