[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Bibliografi over kandidatoppgaver i samfunnsfagene ved UiTø 1973 -95
Ravnetrykk nr. 9, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
Foruten å være en systematisk oversikt over kandidatoppgavene, bringer boka en alfabetisk emneoversikt, en generell historikk over samfunnsfagene ved ISV og noen kvantitative data. I tillegg synliggjøres noen trekk ved den historiske og faglige utviklinga innen samfunnsfagene.

 
Vibeke Bårdsdatter Bårnes:
Bibliografi over hovedfagsoppgaver, magister- og doktorgradsavhandlinger i samfunnsfagene ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø 1973-95.
1997, 114 sider, pris kr 60,-

Ravnetrykk nr.9
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.