[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Bassi Cála
Ravnetrykk nr. 5, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
En katalog til Universitetsbibliotekets utstilling av samiske religiøse skrifter. "Bassi Cála" (hellig skrift) ble utgitt i forbindelse med lanseringen av den nye samiske bibeloversettelsen. Her presenteres den delen av den såkalte Qvigstad-samlingen som omfatter samiske religiøse skrifter. Vi finner her en tilnærmet fullstendig samling av religiøse skrifter på samisk - fra 1600-tallet og frem til 1930-årene. Bassi Cála inneholder dessuten en rekke artikler på samisk og norsk som hovedsakelig handler om Bibelen og bibeloversettelse.

 
Sigmund Nesset og Helge Salvesen (red.):
Bassi Cála.
1995, 114 sider, pris kr 60,-

Ravnetrykk nr.5
[ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.