[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Hundre viktige tidsskrift
Ravnetrykk nr. 1, Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
"Hundre viktige tidsskrift" er rettet mot universitetsstudenter og forskere i engelsk og amerikansk språk og litteratur. Det gir en orientering om hva de vanligste og mest kjente engelskspråklige spesialtidsskriftene innen dette fagområdet handler om.

 
Margareta Broberg:
Hundre viktige tidsskrift.
1993, 86 sider, pris kr 40,-

Ravnetrykk nr.1
[ Innhold ] [ Til Ravnetrykk ] [ Bestille ]


Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 22. juni 1999.