[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]

[Universitetet i Tromsø]

Ravnetrykk

Universitetsbiblioteket i Tromsø


[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]

Universitetsbiblioteket i Tromsø startet sin skriftserie RAVNETRYKK høsten 1993.
Hensikten er å opplyse om ny og interessant tilvekst til bibliotekets samlinger, å presentere aktuelle tendenser og forskningsresultater - nordnorske såvel som internasjonale - og å bidra med nyttig informasjon om bibliotek og bøker.
Fra tid til annen opptrer også RAVNETRYKK-utgaver som utstillingskataloger.

knappAbonnement og salg

RAVNETRYKK kommer ut minst 2 ganger i året. Heftene kan kjøpes enkeltvis, eller man kan tegne abonnement. Abonnenter får nye utgaver tilsendt i posten sammen med faktura. Abonnementet løper til det blir oppsagt skriftlig.

 

Nr 33

Rune Blix Hagen og Per Einar Sparboe (red):
Kongens reise til det ytterste nord - Dagbøker fra Christian IVs tokt til Finnmark og Kola i 1599 (2004)

Utsolgt

Nr 32

Svein Malmbekk, Sigmund Nesset, Øyvind Norderval, Kjell Y. Riise (red.):
Et helligt Land for Gud - Hålogaland bispedømme 200 år (2004)

kr. 339,-

Nr 31

Aud Tåga, Helge Stangnes (red):
Han som gjekk først - Forfattaren, skolemannen og kulturforkjemparen Lars Berg (2004)

kr. 90,-

Nr 30

Lars Hansen Juvik, Anita Westbrandt, Irene Piippola:
Verso l'estrema Thule (2003)

kr. 90,-

Nr 29

Øyvind S. Bruland, Trond Flægstad (red):
Targeted Cancer Therapies - An Odyssey - Tromsø Symposium 2003 (2003)

kr. 300,-

Nr 28

Bjarne Eilertsen, Dikka Storm, Hege Olaussen,
Nils Jernsletten, Sigmund Nesset (red):
Ofela Iver Jåks Veiviseren. (2002)

kr. 300,-

Nr 26

Ragnhild Høgsæt:
Folk og næring på Sør-Helgeland 1660-1700 (2002)

kr. 150,-

Nr 25

Lena Liepe:
Medieval Stone Churches of Northern Norway (2001)

kr. 100,-

Nr 24

Einride Berg:
Lars Berg - ein bibliografi (2001)

kr. 90,-

Nr 23

Øyvind Norderval og Sigmund Nesset (red.)
Vekkelse og vitenskap - Lars Levi Læstadius 200 år (2000)

UTSOLGT

Nr 22

Anne Helene Bolstad Skjelbred:
Nordnorsk folklore - En bibliografi til og med 1995. (2000)

kr. 190,-

Nr 21

Trine Holm og Svein Jentoft (red):
Talerstolen i Tromsø - Festskrift i anledning det 25. Høstseminaret i samfunnsplanlegging. (1999)

kr. 25,-

Nr 20

Arthur Arntzen, Jens-Ivar Nergård, Øyvind Norderval (red):
Sin neste som seg selv - Ole D. Mjøs 60 år. (1999)

kr. 290,-

Nr 19

Hans Kermit:
Niels Stensen - naturforsker og helgen. (1998)

kr. 190,-

Nr 18

Hans H. Lilienskiold:
Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark.
Redigert og bearbeidet av Rune Hagen og Per Einar Sparboe. (1998)

kr. 290,-

Nr 17

Tove Bull og Tore Vorren (red):
Universitetet i Tromsø - Glimt fra de første 30år. (1998)

kr. 300,-

Nr 16

Det norske språk- og litteraturselskap:
Francis Bull bibliografi. (1998)

kr. 60,-

Nr 15

Tore Brattli:
Tidsskriftsdatabasen ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. (1998)

kr. 60,-

Nr 14

Erik Lundestad:
Norsk filosofi fra Ludvig Holberg til Anathon Aall. (1998)

kr. 200,-

Nr 13

Sigmund Nesset (red):
Herr Petter 350 år. (1997)

kr. 200,-

Nr 12

Anniken Greve og Sigmund Nesset (red):
Filosofi i et nordlig landskap, Jakob Meløe 70 år. (1997)

kr. 270,-

Nr 11

Xavier Marmier, utval, omsetjing og innleiing ved Magnhild Svenheim:
Brev nordfrå. (1997)

kr. 150,-

Nr 10

Robert Bergersen:
Vinland Bibliography. Writings relating to the Norse in Greenland and America. (1997)

kr. 150,-

Nr 9

Vibeke Bårdsdatter Bårnes:
Bibliografi over hovedfagsoppgaver, magister- og doktorgradsavhandlinger i samfunnsfagene ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø 1973-95. (1997)

kr. 60,-

Nr 8

Asgeir Brekke og Olav Holt (red.):
Om forskning og forskningspolitikk - Anders Omholt 70 år. (1996)

kr. 150,-

Nr 7

Sigmund Nesset og Helge Salvesen (red.):
Ultima Thule. (1996)

kr. 150,-

Nr 6

Margareta Broberg:
"Solduer, vandliljer og tværtanter". (1996)

kr. 60,-

Nr 5

Sigmund Nesset og Helge Salvesen (red.):
Bassi Cála. (1995)

kr. 60,-

Nr 4

Hans Henrik Jenssen og Liv Helene Willumsen:
Regine Normann - en bibliografi. (1995)

kr. 60,-

Nr 3

Sigmund Nesset og Helge Salvesen (red.):
Ludvig Holberg i Tromsø. (1994)

kr. 70,-

Nr 2

Margareta Broberg:
"Et 'Gender Confusion' leksikon". (1994)

kr. 30,-

Nr 1

Margareta Broberg:
Hundre viktige tidsskrift. (1993)

kr. 40,-

 

knappSlik bestiller du:

 

Telefon: 77 64 41 36 / 77 64 41 37
Telefaks: 77 64 45 90 (Universitetsbibliotekets administrasjon)
E-post: post@ub.uit.no
Vanlig post: Universitetsbiblioteket i Tromsø, 9037 Tromsø

Heftene sendes portofritt sammen med faktura.

  

Universitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 10.6.2008