Om Antikkens kunst og litteratur i bilder

Den digitale databasen Antikkens kunst og arkitektur i bilder inneholder informasjon om monumenter og gjenstander fra den greske og romerske kulturen. Tidspennet er fra bronsealderen til senantikken.

Man kan bla i databasen under kronologiske inndelinger eller søke igjennom hele etter bestemte monumenter eller gjenstandstyper.

Antikkens kunst og arkitektur i bilder er i første rekke beregnet på studenter og forelesere i klassiske fag eller andre fag hvor antikken inngår som en del av pensum, men databasen kan også være av nytte for andre som er interessert i antikken.

Bildene kan brukes fritt til ikke-kommersielle formål, men vi ber om at det blir gitt en kildehenvisning til Antikkens kunst og arkitektur i bilder, Universitetet i Tromsø.