Karyatidene fra Kanopen, Hadrians villa

Element

Beskrivelse

no romerske kopier av Erechteions karyatider

Monument, gjenstand

no skulptur

Utgiver

no Antikken, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Språk

no norsk

Dekning

no romersk keisertid, Latium

Rettigheter

no Sven von Hofsten

Dato

no c. 118-134 e.Kr.

Publisert

no 20.07.2007

Sist endret

no 24.08.2007

Kategori