Søylebase fra Heraion på Samos

Element

Monument, gjenstand

no arkitektur, søyle

Utgiver

no Antikken, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Språk

no norsk

Dekning

no Samos

Rettigheter

no Helene Whittaker

Publisert

no 20.07.2007

Sist endret

no 27.08.2007

Kategori