Teateret i Messene

Element

Monument, gjenstand

no arkitektur, teater

Utgiver

no Antikken, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Språk

no norsk

Dekning

no senklassisk, Peloponnes, Messene

Rettigheter

no Sven von Hofsten

Dato

no etter 369 f.Kr.

Publisert

no 20.07.2007

Sist endret

no 27.08.2007

Kategori