Asine

Element

Monument, gjenstand

no bosetning

Utgiver

no Antikken, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Språk

no norsk

Dekning

no Argolis, bronsealder

Rettigheter

no Helène Whittaker

Dato

no mellom- & senbronsealder

Publisert

no 17.08.2008

Sist endret

no 17.08.2008

Kategori