Løveporten i Mykene

Element

Monument, gjenstand

no skulptur, port

Utgiver

no Antikken, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Språk

no norsk

Dekning

no bronsealder, mykensk, Mykene, Argolis

Rettigheter

no Sven von Hofsten

Dato

no Late Helladic IIIB

Publisert

no 19.07.2007

Sist endret

no 24.07.2008

Kategori