Basilica Ulpia på Trajanus´ forum

Element

Monument, gjenstand

no basilika, forum

Opphavsmann

no Apollodoros

Utgiver

no Antikken, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Språk

no norsk

Dekning

no keisertid, Roma

Rettigheter

no Helene Whittaker

Dato

no 107-113 e.Kr.

Publisert

no 23.07.2007

Sist endret

no 27.08.2007

Kategori