Romerske agora

Element

Beskrivelse

no detalj fra inngangsportalen

Monument, gjenstand

no agora, torg, dorisk, kapitel, portal

Utgiver

no Antikken, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Språk

no norsk

Dekning

no Athen, romertid

Rettigheter

no Helène Whittaker

Dato

no tidlig keisertid

Publisert

no 17.08.2008

Sist endret

no 17.08.2008

Kategori