Teateret i Kourion

Element

Beskrivelse

no 3500 platser

Monument, gjenstand

no arkitektur, teater

Utgiver

no Antikken, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Språk

no norsk

Dekning

no republikk, keisertid, Kourion, Kypros

Rettigheter

no Helene Whittaker

Dato

no sluttet av 2. årh. f.Kr., ombygd 2. årh. e.Kr.

Publisert

no 23.07.2007

Sist endret

no 27.08.2007

Kategori