Teatermaske, Ostia

Element

Monument, gjenstand

no skulptur,, teatermask

Språk

no norsk

Dekning

no keisertid, Ostia

Rettigheter

no Helene Whittaker

Publisert

no 28.08.2007

Kategori