Trojas ødeleggelse

Element

Beskrivelse

no veggmaleri i Pompeiiansk 4. stil fra Menaders hus. I midten Priamos, t.h. Kassandra vid Palladiet

Monument, gjenstand

no veggmaleri

Utgiver

no Antikken, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Språk

no g; keisertid, Pompeii, Campania

Dekning

no keisertid, Pompeii, Campania

Rettigheter

no Sven von Hofsten

Dato

no 62 - 79 e.Kr.

Publisert

no 23.07.2007

Sist endret

no 27.08.2007

Kategori