trade-logo
Handel skaper kontakt mellom folk - i nord, som ellers i verden. Det var behovet for en handelsvei som sendte Willem Barentsz og hollenderne ut på jakt etter nordøstpassasjen. Og fangstvirksomheten på Svalbard, særlig på 1600-tallet, skapte en livlig handel. De rike fiskefangstene i Nord-Norge ble kjøpt av handelsmenn i Bergen, og dette gjorde at man i nord fikk kontakt med hansakulturen. Fattige fiskere fikk ofte dårlig betaling av rike handelsmenn. Amtmann Lilienskiold i Vadsø var en som kritiserte bergenskjøpmennene for dette. Og ikke minst utviklet det seg rike handelsforbindelser mellom Norge og Russland fra 1700-tallet og fram til den russiske revolusjon, den såkalte pomorhandelen.

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo