logo
Tradisjonene om reisene mot nord fortaper seg i et forhistorisk mørke. Grekerne hadde fantasier om livet i nord, men først geografen Pyteas vet vi foretok en reise i det 4. årh. f.Kr., til den øya han kalte Thule.

Den neste sikre kilde vi har om reiser mot nord, er vikinghøvdingen Ottars beretning om sin reise rundt Nordkapp til Kvitsjøen. Han fortalte sin historie til kong Alfred i England. De norrøne sagaer beretter også om liv og reiser i nord. Men først i tiden for de store oppdagelser på 1500-tallet fikk vi de planlagte ekspedisjoner. Det var behov for nye handelsveier til Østen, og jakten både på en nordøstpassasje og en nordvestpassasje begynte. Willem Barentz oppdaget Spitsbergen under sine forsøk på å finne nordøstpassasjen.

På 16- og 1700-tallet finner vi også flere fine eksempler på embetsmenns fargerike beskrivelser av livet i det nordlige Norge. Utforskningen av de arktiske områder ble intensivert utover 1800-tallet. Både vitenskapelige og nasjonalistiske interesser sto sentralt i jakten på Nordvestpassasjen og Nordpolen. Nordmannen Fridtjof Nansen gjorde et dramatisk forsøk på Nordpolen 1893-96, men først amerikaneren Robert Peary nådde fram i 1910.

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo