Pomorhandelen

Markedsplassen på Kildin, ca. 1600 Markedsplassen på øya Kildin. Vi ser samer, vest-europeere og russere bytte varer på slutten av 1500-tallet, mer enn et århundre før den virkelige pomor-handelen hadde begynt.
Fra van Linschoten, 1601.

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo