Alstahaug
Alstahaug. Il. K.E.Harr

Illustrasjon til Nordlands Trompet
Ill. H.G. Sørensen

Illustrasjon til Nordlands Trompet
Ill. T. Holmboe

Fiskere
Fiskere. Ill. K.E.Harr

Petter Dass
(1647 - 1707)

Petter Dass var prest i Alstadhaug i Nordland og Norges største forfatter på 1600-tallet. Petter Dass Han skrev salmer og andre dikt, men fikk bare trykt en liten tynn bok, Den Nordske Dale-Viise, i sin levetid. Hans store verk var Nordlands Trompet, en beskrivelse og et hylningsdikt til Nord-Norge, trykt så sent som i 1739. Her lovpriser han folket og livet i Nord-Norge. Han tar for seg alle slags virksomheter og alle deler av denne landsdelen som han elsket. Og alt ses under den synsvinkel at det er Guds skaperverk.

Først hilser han alle:

Vær hilset, I, Nordlands bebyggende Mænd
Fra Verten i Huset til trælende Svend
      Vær hilset, I, Kofte-klæd Bønder!

Hans entusiasme er ikke like stor når det gjelder været:

End spør du om Himmel og Beyrligets Art,
Da viid, at de os en fortreden Fremfart
      Med Vreed' Elementer tilføyer;

Fisken i havet lovprises:

Ney! Fisken i Vandet, det er vores Brød,
Og miste vi hannem, da lide vi Nød,
      Og jammerlig nødes at sukke.

Selv her på verdens ytterkant er naturen gavmild:

Det synes, at Verdens bortliggende Kant
vil have sig noget forvaret iblant,
      Naturen er ikke forbunden

Hans avskjed står i stil med det øvrige:

Far tusindfold vel, og hav tusindfold Tak!
Og her med jeg ender min Nordlandske Snak,
      Min Hane hold op til at gale!

 
Nordlands Trompet har gitt opphav til mange vakkert illustrerte utgaver.

top

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo