people logo
De reisende i nord er ofte blitt helter. Farlige ekspedisjoner i ukjente områder gjør at navnet huskes lenge. Ingen hadde husket Ottar om han ikke hadde seilt i åpen båt rundt Nordkapp til Kvitsjøen. Det er de som reiser forbi eller kanskje blir boende en tid som representanter for konge og øvrighet som får plass i historiebøkene. Men vi må også huske at det lever folk under nordlyset. De har levd der i tusener av år, de lever der hele tiden - de er hjemme der og opplever det slett ikke som et farefullt og ugjestmildt isøde. Men på denne siden finner du de personer på Nordlysveien som er blitt husket.
   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo