Ottars reise
Ottars reise

The Old English Oronius
The Old English Orosius
Ottars reise
Vikinghøvdingen Ottar seilte i det niende århundre rundt Nordkapp, langs norskekysten og Kola og inn i Kvitsjøen, helt til han kom til bjarmenes land. Seilasen opp til Nordkapp foregikk i kjent farvann. Men ferden videre gikk inn i det fullstendig ukjente. I Norge er hans reise blitt selve symbolet på den dristige reise mot det ukjente nord.

Ottar reiste senere helt til kong Alfred i England for å berette om sin reise. Og Alfred skrev den ned som en del av den verdenshistorien han lot skrive, The Old English Orosius, som delvis var en oversettelse av romeren Orosius' verk fra 400-tallet. Ottar fortalte at han bodde i det nordlige Norge - han sier selv at han var den av alle nordmenn som bodde lengst mot nord. Sannsynligvis har han bodd i Troms fylke, ved den nordlige grense for den norske bosetning.

"Han berettet at han en gang ble nysgjerrig etter å prøve hvor lang nordover landet strakte seg, eller om noen mann bodde nordenfor ødemarken. Da for han nordetter langs landet."
Ottars reise begynte mot nord, fortsatte mot øst og til slutt dro han mot sør. Han kom til bunnen av Kvitsjøen, til bjarmenes land.
"Landet var bebygd på den andre siden av elven. Han hadde ikke tidligere møtt noe bebygd land siden han fór fra sin eget hjem. Hele veien var det øde land til styrbord for ham, unntatt noen fiskere, fuglefangere og jegere, og de var alle samer."

Ottars beretning er den eldste øyenvitneskildring som er bevart om Nord-Norge. Selv om den er kort, gir den oss verdifull kunnskap om livet i det ukjente landet i nord.

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo