Myter - Forestillinger om samisk trolldomskunst

Worshiping of idols

Avgudsdyrkelse blant urbefolkningen på Novaja Zembla -
tegning fra Pierre Martin de la Martinières nordlige reise i 1670.

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo