Myter - Forestillinger om samisk trolldomskunst

En samisk sjaman

Tegningen viser en samisk sjaman som trommer seg i ekstase og deretter transe. Så får han besøk av sin skytsånd eller Satans apostel - avhengig av hvem som tolker tegningen. Tegningen finnes i et svensk manuskript med tittelen En kortt Relation om Lapparnes Lefwarne och Sedher, wijdskiepellsser, sampt i många Stycken Grofwe wildfarellsser. Beretningen er skrevet i 1671 av presten Samuel Rheen på bakgrunn av egne observasjoner i Lule Lappmark. Forklaringen er skrevet inn på tegningen, øverst til venstre "Här slåhr lappen på sin spåå trumba" og nede til høyre "Häär ligger lappen under trumban."

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo