Myter - Forestillinger om samisk trolldomskunst

Nordkalottens samer og deres levemåte

Tegningen fra Moses Pitts atlas fra 1680 viser Nordkalottens samer og deres levemåte om vinteren. Nr. 10 viser hvordan man på 1600-tallet oppfattet samisk sjamanisme. Noadien (den samiske sjaman) får informajon om fjerne strøk gjennom å tromme seg inn i en transetilstand. På nr. 11 ser vi en same som fører samtale med et reinsdyr. I sine skildringer ga mange reisende uttrykk for at det var noe demonisk i forholdet mellom samer og reinsdyr.

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo