maplogo
Før de store oppdagelsenes tid på 1500-tallet var kartografien lite utviklet, og forestillingene om de ukjente områdene i nord var temmelig diffuse. De ble da også ofte kalt "Terra Incognita". Men utover på 15- og særlig 1600-tallet skjedde utviklingen fort. Da Olaus Magnus presenterte sitt Carta Marina i 1538, var det et bilde av Norden få i dag ville kjenne igjen. Men allerede Abraham Ortelius gir i 1570 et bilde som likner mer på en moderne gjengivelse. Lucas Waghenaer presenterte i 1584 det første atlas med sjøkart, og i utgaven fra 1592 hadde han føyet til et kart over Finnmarchia. Kanskje brukte Willem Barentzs dette kartet da han i 1596 seilte rundt denne kysten på vei inn i det han håpet var Nordostpassasjen. Selv presenterte han sine oppdagelser, bl. a. av Spitsbergen, på sitt berømte polkart fra 1599. Utover på 1600-tallet fikk vi mange polkart. Den kanskje mest kjente av de tidlige kartografene, Gerard Mercator, hadde laget sitt polkart i 1589, og i utgaven fra 1606 hadde han føyet til den nye land, Spitsbergen.

Noen viktige kart top

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo