Lilienskiold
Lilienskiold presenterer
sitt verk for kongen


Hvalfangst
Hvalfangst

Skatteinnkreving
Skatteinnkreving

Same og reinsdyr
Same og reinsdyr

Molter
Molter
Hans H. Lilienskiold
(Født ca.1650 i Bergen, død i København 1703)

våpenskjold Lilienskiold var amtmann i Finnmark - det daværende Vardøhus amt - fra 1684 til 1701. Han bodde i Vadsø hvor han på andre halvdel av 1690-tallet utformet hele fire større verk om Finnmark og nordområdene. Det mest omfattende verket har han gitt tittelen Speculum boreale, som betyr Nordspeilet. Her gir Lilienskiold ei bred framstilling av den ytterste utposten i det dansk-norske riket, nemlig Finnmark og grenseområdene mot Russland og Sverige. Gamle handelsveier på Nordkalotten beskrives både gjennom tekst og illustrasjoner. Kulturmøtet mellom folkene i grensestrøkene er et gjennomgangstema hos forfatteren. Manuskriptene inneholder også omfattende kapitler om klima, geografi, flora og dyreliv.

Håndskriftene til Lilienskiold er i seg selv rene kunstverk med sirlig gotisk skrift, bruk av farvet blekk og illustrert med tegninger og akvareller. Til sammen er det tale om over 6000 håndskrevne sider der Nordområdestudiene alene har et omfang på 2500 sider. Forfatteren hadde tilgang til et betydelige arkivmateriale som i ettertid er gått tapt.

Både i sin samtid og i ettertid er Lilienskiold kjent for sin kritikk av Bergens-kjøpmennene og det utbytterforholdet han mente lå i utredersystemet. Som flere av hans embetskolleger i nord på denne tiden støttet Lilienskiold fiskerallmuen i deres klager over dårlige priser på fisk, høye priser på bergensernes levering av nødvendighetsvarer, urimelige gjeldsforhold, ulovlig mål og vekt. Men i motsetning til andre embetsmenn var Lilienskiolds kritikk kraftigere og mer alvorlig. Kritikken hadde en atskillig sterkere brodd og virkning enn for eksempel diktene til Lilienskiolds samtidige åndsfrende Petter Dass. Dette gjorde at han kom i en utsatt posisjon, ikke bare overfor de mektige handelsmennene, men også i forhold til eneveldets sentraladministrasjon i København.

Amtmannens oppriktige engasjement for å bedre befolkningens levekår kommer fram i flere av hans skrifter. Som det framgår av hans forfatterskap, viser Lilieskiold ikke bare innsikt i økonomiske forhold, men også en stor interesse for folks livsvilkår og mentalitet.

 
En samling av Lillienskiolds tegninger og akvareller

top

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo