Læstadius - vekkelsespredikant og botaniker

Karesuando

Utsikten fra vinduet i presteboligen i Karesuando.
Læstadius virket som prest i Karesuando 1825-48. Han bodde hele sitt liv i et liknende landskap.

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo