Læstadius - vekkelsespredikant og botaniker

Draba alpina

Draba alpina.
Tegning av Læstadius for Svensk Botanik.

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo