Knud Leem

knud leem "Når en sjøsame ligger i sin hytte eller en fjellsame i sitt telt og sover, er hans underdyne et utbredt reinsdyrskinn... Oppå har han en skinnfell og et tykt ullteppe...Mannen med sin hustru, sine barn og tjenestefolk ligger alle rett ned på jorden ganske nakne, endog i den strengeste vinters kulde."

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo