Knud Leem

knud leem "Når en lapp er på reise til vanns og av en eller annen årsak må legge til land...tar han årene fra sin båt, reiser dem opp i strandbredden imot hverandre, breder seilet over dem, og herunder har sitt tilhold, inntil han farer fra stedet igjen."

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo