Nettstedet Nordlysveien presenterer den mangfoldige tiltrekning mot nordområdene slik den har manifestert seg opp gjennom århundrene. Vi vil vise dristige reiser mot verdens ytterkant i gammel tid, men også beskrivelser av livet slik det faktisk ble levet og fortsatt leves i dette Europas grenseområde mot hav og is.
   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo