artlogo
 
De billedlige fremstillinger av nordområdene var fra middelalderen av preget av myter og overtro. Naturen ble, helt fram til midten av 1800-tallet, sett på som ugjestmild og stygg. Amtmann G. P. Blom, som reiste i Nord-Norge i 1827, sier at "Lofoten er så blottet for naturskjønnhet som vel mulig". Det er først med romantikkens blomstring på midten av århundret at vi får noen egentlig kunstnerisk fremstilling av nordområdene.

Det store gjennombruddet kom med den norske kunstneren Peder Balke. Mot slutten av 1800-tallet var det flere etablerte norske kunstnere som besøkte Lofoten, som dermed ble et symbol på vakker og vill nordnorsk natur med et særegent lys. I det 20. århundret har samisk kunst etablert et selvstendig uttrykk, med John Savio som den kanskje fremste representant. Spenningen mellom gamle romantiske forestillinger og et mer moderne kunstnerisk uttrykk har preget den kunstneriske framstilling av nordområdene i annen halvdel av det 20. århundret. Skulpturlandskap Nordland er et dristig prosjekt som illustrerer dette ved utgangen av det annet årtusen.

   © Universitetsbiblioteket i Tromsø - 2001.
Nordlysveien er en av Europarådets Kulturveier. Kulturveiene inviterer europeere til å reise langs de ruter og oppsøke de steder hvor den europeiske enhet - men også mangfoldet - har sin opprinnelse.
nblogo