Reivvet, prentejuvvon giehta¢állosat ja eará giehta¢állosat

Rektor Just K. Qvigstad arkiivvain leat die¤ut mat eai leat ovdal almmuhuvvon ja mat attá³edje árvvola³ die¤uid dutkiide mat dutket sullii seamma go son dutkkai. Danne galgat ¢állit osiid dáin die¤uin dihtorii, ja leat dál válljemin guhtemu³ osiid.

Dássáºii leat válljen ¢állit dihtorii Qvigstad reivviid maid ¢álii dán golmma olbmui. Deaddilastte olbmuid namaid jos áiggut oaidnit guhtemu¢¢at sin girjjiin leat Bibsysas.

Mii leat maid válljemin guhtemu¢¢aid dain eará giehta¢állosiin mat eai leat ovdal almmuhuvvon, ja eará giehta¢állosiid galgat ¢állit dihtorii.

Ruovttoluotta UB oassepro³ektii, Romssa musea

07.11.96 Øyvind Eide