-->

Nordnorsk topografi

Som et element i Dokumentasjonsprosjektets delprosjekt ved Universitetsbiblioteket i Tromsø registrerer vi en spesialbibliografi over nordnorsk topografisk og lokalhistorisk litteratur, det vil si en samling referanser til bøker og artikler som omhandler Nord-Norge eller enkeltsteder i Nord-Norge. Arbeidet består i å samle de bibliografiske opplysninger fra flere kilder og registrere disse i MARC-formatet, som er norsk standard for utveksling av bibliografiske data.

Fra følgende kilder vil alle nordnorske referanser registreres:

Selve innskrivingen gjøres i bibliotekssystemet MikroMARC. Basen vil deretter eksporteres i MARC-format og kan gjøres søkbar som en onlinebase, eventuelt under WWW. Den kan også danne grunnlag for trykte utgivelser.

Se også Samisk bibliografi.

Tilbake til delprosjekt UB, Tromsø Museum

12.11.97 ØE